O firme

Štruktúra spoločnosti Anja, spol. s r.o.:

DIVÍZIA AGRO

Dodávky poľnohospodárskych plodín pre spracovateľov v krajinách Európskej únie
Pozberová úprava a skladovanie olejnín, obilnín a kukurice
Medzinárodná kamiónová doprava vlastnými prostriedkami

DIVÍZIA KRMOVINY

Dodávky surovín pre použitie v krmovinárskom priemysle

DIVÍZIA SUROVINY

Dovoz surovín, racio potravín a energetických superpotravín

DIVÍZIA AGROCHÉMIA

Skladovanie a distribúcia vstupov potrebných na pestovanie poľnohospodárskych plodín

Založenie: 2. október 1991.

Registrácia: Okresný súd Bratislava 1, vl.č. 1424/B

IČO: 17328560

Certifikáty: Vysoké štandardy kvality sú základnými atribútmi, na ktorých staviame svoje vzťahy so spokojnými zákazníkmi, ktorých okruh sa rozširuje ako na domácom, tak aj na medzinárodnom trhu. Spoločnosť spĺňa požiadavky a dodržuje postupy riadenia kvality podľa certifikátov ISO 9001:2015, HACCP a GMP.

Na stiahnutie: