Logistika

Na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka vieme zrealizovať krátkodobé uskladnenie tovaru na preklenutie dočasného nedostatku priestoru u zákazníka ako aj dlhodobé skladovanie vedené podľa špecifických požiadaviek. Ďalej ponúkame logistické riešenia pre uskladňovanie, manipuláciu, skladovú evidenciu, opatrovanie tovaru a medzinárodnú kamiónovú dopravu vlastnými prostriedkami.

SKLADOVANIE

voľne ložené tovary
paletované tovary
potraviny
agrochémia
osivá
hnojivá

SLUŽBY

manipulácia
balenie
čistenie
sušenie
ošetrovanie

DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA

vnútroštátna preprava
preprava voľne ložených tovarov
preprava paletovaných tovarov
ADR preprava