Logistika

Na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka vieme zrealizovať krátkodobé uskladnenie tovaru na preklenutie dočasného nedostatku priestoru u zákazníka, ako aj dlhodobé skladovanie vedené podľa špecifických požiadaviek. Ďalej ponúkame logistické riešenia pre uskladňovanie, manipuláciu, skladovú evidenciu, opatrovanie tovaru a medzinárodnú kamiónovú dopravu vlastnými prostriedkami.

SKLADOVANIE

 • voľne ložené tovary
 • paletované tovary
 • potraviny
 • agrochémia
 • osivá
 • hnojivá

SLUŽBY

 • manipulácia
 • balenie
 • čistenie
 • sušenie
 • ošetrovanie

DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA

 • medzinárodná a vnútroštátna preprava
 • preprava voľne ložených tovarov
 • preprava paletovaných tovarov
 • ADR preprava