Logistics

Upon customer’s request, we can help out during temporary space shortage, or provide a custom long-term storage solution. Supplementary logistic services include loading/unloading, transport, handling, stock records and treatment of the stored goods.

SKLADOVANIE

 • voľne ložené tovary
 • paletované tovary
 • potraviny
 • agrochémia
 • osivá
 • hnojivá

SLUŽBY

 • manipulácia
 • balenie
 • čistenie
 • sušenie
 • ošetrovanie

DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA

 • medzinárodná a vnútroštátna preprava
 • preprava voľne ložených tovarov
 • preprava paletovaných tovarov
 • ADR preprava