Contact

Anja, spol. s r.o.

Opavská 18/A
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel:  +421-2-54788816
Fax: +421-2-54788819

E-mail: info@anja.sk

ANJA, spol. s r.o.

Prevádzky:

Dolná Streda

Galantská cesta 589
031-789 00 45
8.500 t

Smolenice

Železničná 790
033-558 96 11
6.000 t

Veľké Úľany

Š.Majora 441/68
031-787 82 31
8.000 t

Zavar – Prílohy

Zavar – Prílohy 461
033-550 54 98
15.000 m2

Dolná Streda

Galantská cesta 589

Smolenice

Železničná 790

Veľké Úľany

Š.Majora 441/68

Zavar - Prílohy

Zavar – Prílohy 461