Donau Soja

Iniciatíva DONAU SOJA vznikla v januári 2012 vo Viedni a má za cieľ:

  • systematická podpora pestovania sóje v oblasti strednej a východnej Európy
  • vytvorenie spotrebiteľského trhu pre výrobky označené symbolom DONAU SOJA
  • spoločná platforma krajín v povodí rieky Dunaj pri výmene skúseností v oblasti výskumu nových odrôd, pestovania a odbytu sóje
  • presadzovanie pestovania proteínových plodín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
  • upevňovanie obchodných partnerstiev medzi krajinami západnej, strednej a východnej Európy, najmä s Chorvátskom, Srbskom a Rumunskom

Prečo sója a prečo DONAU SOJA?

V posledných rokoch sa atraktivita pestovania proteínových plodín (strukoviny, sója) znížila v prospech „energetických“ plodín (kukurica, repka, pšenica). Tento stav je neúnosný a má negatívny dopad na kvalitu poľnohospodárskych postupov, eróziu poľnohospodárskej pôdy, výskyt pôdnych škodcov a chorôb. Európa dováža ročne okolo 40.000.000 ton sóje a sójových výrobkov (šroty, olej). Hlavnými dodávateľmi sú krajiny severnej a južnej Ameriky: USA, Argentína, Brazília, kde z roka na rok rastie podiel produkcie sóje a kukurice z geneticky modifikovaného osiva na úkor geneticky nemodifikovanej, „čistej“ produkcie. Odbyt sóje vypestovanej v regióne Dunaja je zabezpečený. Projekt DONAU SOJA predpokladá, že v regióne Dunaja existuje trh pre 4.000.000 tony sóje. Zároveň trvá na tom, že nejde o antiimportné opatrenie na úkor doterajších dodávateľov, keďže dopyt po sóji v Európe kontinuálne rastie.

Sója pestovaná v systéme DONAU SOJA musí spĺňať podmienky, ktorých dosiahnutie naráža u tradičných pestovateľov na svoje limity:

  • genetická „čistota“ produkcie
  • princíp udržateľnosti – sója sa nesmie pestovať na pôde, získanej na úkor klčovania lesov
  • vysledovateľnosť a dokladovateľnosť – záruka správneho pestovania, skladovania a ošetrovania produkcie
  • dodržiavanie správnej pestovateľskej praxe a zásad zamestnanosti

Súčasťou projektu DONAU SOJA je vytvorenie spotrebiteľských výrobkov (mäso, vajcia, tofu a iné), ktoré budú ponúkané náročnejším spotrebiteľom so zárukou, že pri ich výrobe bola použitá sója z geneticky nemodifikovaného osiva. Výrobky označené DONAU SOJA majú na trhu značku prémiového výrobku za cenu vyššiu ako „neznačkové“ porovnateľné výrobky. Preto aj sója použitá na ich výrobu je obchodovateľná za prémiové ceny, o 10-15 % vyššie ako „bežná“ sója.

PRETO MÁ PROJEKT DONAU SOJA PERSPEKTÍVU A PESTOVANIE „DONAU SOJA“ SÓJE SA OPLATÍ

Spoločnosť Anja, spol. s r.o., má za cieľ propagáciu pestovania sóje v systéme DONAU SOJA pre slovenských pestovateľov. Poskytujeme informácie, ktoré pestovateľ potrebuje pri rozhodovaní o pestovaní sóje a riešení otázok spojených s pestovaním a odbytom sóje – včítane aktuálnych cien. Ponúkame dodávky osiva, priemyselných hnojív a prostriedkov chemickej ochrany s prefinancovaním.

Vítané sú rady a príspevky pestovateľov určené iným pestovateľom, ponuky žatevnej techniky, skladových priestorov, sušiarenských kapacít, extrúderov.